Vinkelstöd/angelaid

Pris:
149 kr
Inkl. 25% Moms
Art.nr:
082162
Typ:
Vinkelstöd
Antal:
Finns i lager
Vinkelstödet är till för dig som inte själv kan greppa tag runt tallrikskanten själv. Vinkelstödet är motsatsen till Pet - emot - kant med möjlighet att kunna äta själv. Vinkel stödet är till för nedsatt funktions nedsättning i hand, fingrar i både grov motoriken och fin motoriken med att ha sin funktion begränsad med olika  funktionsnedsättningar som bland annat lättare reumatiker, och för reumatiker där senorna, fingrarna har blivit helt inskränkta.

Som har svårt att greppa tallriken själv med att ha kontroll över den vid måltid och för stroke patienter, eller vid annan funktionsnedsättning som ger och uppfyller en funktion och möjlighet vid varje måltid med livskvalitet.

Vinkelstödet består utav vitt cellgummi med lutning från 0mm-20mm som tjockast, som sluttar ner till 0mm. Bred 175mm, 63 mm lång ,vikt  2,0g. Vinkelstödet är till för att du själv ska kunna luta tallriken till den vinkel som passar dig.