loading...
Motiverad  Friskvård Stockholm produktutvecklar baby  och medicintekniska hjälpmedel även andra produkter till försäljning som  arbetar efter arbetslivsinriktade insatser och åtgärder för att kunna erbjuda DIG fler möjligheter till en enklare vardag och ökar livskvaliten.


Motiverade produkter passar in överallt. Även för er som är vårdpersonal för att avlasta era kroppar och inte belasta era kroppar.

* Vårdcentraler
*Hemtjänst/Assistent
* BB
*Ortopeden
*Korttidsboende/Avlastning/Avlösning
*Gruppboende
*ASIH
*SIH 
*Pallativ vård 
*Sjukgymnaster
*Arbetsterapeut
*Dietist
*Rehabilitering/Habilitering
*Ambulansen
*Semester
* Hemmet  *Anhörig *
* Träning i hemmet
*Vårdpersonal inom ambulansen med att kunna hjälpa till utifrån varje enskild individ och behov som uppstår tillsammans är vi ett team work.