certifiering

En stor grundpelare i vår verksamhet är att kvalitetsmärka våra produkter är just att du skall veta att du får en bra kvalitet på produkterna du köper av oss.

Därför strävar vi mot att få våra egenutvecklade produkter CE-märkta  och registrerade iegenhet med gällande regelverk.

 I de fall Läkemedelsverkets krav är uppfylld få produkterna certifierad av dem med tillstånd för försäljning  inom medicintekniska produkter:

Detta är något vi lyckats utmärkt med.

Läkemedelsverket Certificate of registration / Registreringsbevis   MD Klass 1.

GLN: 7350028080007

Benlyft /Leglift                                                                                                    7350028081011
Dra-mig-upp/Pull-me-up-tape                                                                         7350028081028
Toaletthållare för toalett handtag/Toilett holder                                         7350028082018
Vinkelstöd/Angelaid                                                                                          7350028082162
Easier grip/Lättare grepp                                                                                 7350028081417 
Handbandsrulle /Hand tape reel                                                                    7350028081035
Fästband för rullstolar                                                                                      7350028081332

PRV:511304


  
 

Kvalitetsplan

Vi skall väl svara upp mot kundens krav och behov.
Vi skall tillgodose de miljöbetingade krav som kan ställas på verksamheten.
Vi skall hålla utlovade leverans- och färdigställandetider.
Eventuella garantiåtaganden eller reklamationer skall åtgärdas snarast möjligt, normalt inom en arbetsvecka.
Våra medarbetare skall ha en hög socialkompetens samt en gedigen kunskap om de produkter som företaget marknadsför samt en stor kunskap i de certifieringar företaget innehar.

Miljöpolicy

Vi tycker att det är viktigt med ett hållbart samhälle. Där alla samarbetar därför har vi produktionen med ett kvinnofängelse.

Miljöarbetet bedrivs så att miljöhänsyn tillsammans med kostnadseffektivitet och kvalitet integreras som en del av våra processer. Vi strävar efter att minska vår miljöpåverkan så långt det är miljömässigt motiverat, tekniskt
genomförbart och ekonomiskt rimligt. Miljöarbetet skall präglas av öppenhet, medvetenhet och strävan efter förbättringar.

 


Antagen Täby 2014

Kundpolicy

Vårt mål är att du som kund alltid ska kunna känna dig trygg med att handla i våra webbbutiker
www.motiveradrehab.se
www.amningshandduken.se  
Därför arbetar vi så långt det är möjligt med egenutvecklade,medicintekniska certifierad och patent,varumärke,mönsterskyddade produkter.

Oavsett vad du har för synpunkter kring ditt inköp så sätter vi alltid kunden i första rummet. Vårt mål är att alla våra kunder ska känna sig 100% nöjda.  Skulle det trots våra ansträngningar vara så att du som kund inte är nöjd så vill vi gärna att du kontaktar oss och berättar mer så att vi tillsamman kan hitta en lösning.